Cuộc họp + Sự kiện

  • 7.png
  • 4.png
  • 3.png
  • 5.png
  • DSC_0239.JPG
  • 6.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 1.png

Phòng họp

Tất cả các phòng hội nghị được đặt tên theo núi. Kituluni, Chyulu, Tugen, Cherengani & Nyambeni.

Phòng họp lớn nhất của chúng tôi có capcity 120pax.

Nói chuyện với chúng tôi để báo giá.

Đặt phòng hội nghị

Lưu ý: Không nên tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thanh toán trong yêu cầu của bạn.

Không gian sự kiện

Địa điểm là nơi có thể tạo ra hoặc phá vỡ một sự kiện, Hillpark đã sắp xếp bạn

Cho dù đó là một sự kiện của công ty hay lễ kỷ niệm cá nhân, chúng tôi có không gian rộng rãi để tổ chức các sự kiện khác nhau. Không gian sự kiện không bị tính phí, chỉ có các bữa ăn tiêu thụ.

Nói chuyện với chúng tôi để đặt phòng.

Lên kế hoạch sự kiện với chúng tôi

Lưu ý: Không nên tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thanh toán trong yêu cầu của bạn.